Noord West Fryslân vanuit de lucht

Een drone video van Noord-West Fryslân. Voorbij komen de plaatsen: Franeker, Herbaijum, Sexbierum, Pietersbierum, Harlingen, Midlum, en Kornwerderzand.