Langs de dorpen; Bitgumole

Wij bezoeken van tijd tot tijd weer een ander dorp uit de gemeente Waadhoeke. Vandaag zijn wij in “Bitgummole”.