Het dorp in beeld “Peins”

In de serie dorpen in Waadhoeke vandaag het dorp Peins.Peins is ontstaan op een oude terp, al voor de 12e eeuw zou er sprake zijn van een kerk. De huidige kerk, de Sint-Gertrudiskerk dateert uit de 14e eeuw

In de 13e eeuw werd Peins vermeld als Pesinghe’, in 1406 als toe Peynse en in 1505 als Peyns. De plaatsnaam zou verwijzen naar de persoonsnaam Peie, afgeleid van de koosnaam Pese. Mogelijk gesticht door de lieden van deze Pese.

Het dorp vormt samen met Boer, Ried, Schalsum en Zweins de Franeker Vijfga. Op de nabij gelegen Tamterp zouden diverse adellijke staten hebben gestaan. De bewoners ervan zouden om de toerbeurt zeggenschap hebben gehad in de grietenij Franekeradeel. In 2019 telde het dorp 255 inwoners.