Geschiedenis

Radio Eenhoorn is in 1987 opgericht als lokale radio voor de gemeente Menaldumadeel. Een enthousiast team vrijwilligers zorgt al ruim 30 jaar voor aansprekende programma’s en verslagen. Radio Eenhoorn staat bekend als dé kaatszender van Fryslân door haar uitgebreide wekelijkse verslagen van alle kaatswedstrijden.

In de jaren ’90 zijn de gemeenten Het Bildt en Franekeradeel toegetreden en werd Radio Eenhoorn de streekomroep voor west Fryslân.

In 2017 is Radio Eenhoorn gestart met filmactiviteiten onder de naam Omroep Eenhoorn. In dezelfde tijd is op particulier initiatief Waadhoeke tv opgestart. Beide organisaties werkten als zelfstandige filmers in de gemeente Waadhoeke, maar werkten ook veel samen in productie en organisatie.

Begin 2020 hebben beide organisaties de conclusie getrokken dat het samengaan een bredere en sterkere basis gaat opleveren om de steeds verdergaande techniek te kunnen volgen en inherent hieraan de hoge investeringen te kunnen doen.

Al vrij snel na het ontstaan van WESTERGO TV heeft Omroep RSH zich aangesloten en heeft het werkgebied zich uitgebreid van gemeente Waadhoeke naar gemeente Harlingen.